P.P.H.U. LANDO Bogdan Gizdoń

Ul. Przysiółki 20,
43-170 Łaziska Górne
Polska (woj. śląskie)

tel/fax. (32) 22 4444 0
kom. 601 939 844

e-mail: lando@lando.com.pl

Prawa autorskie do zdjęć posiada firma LANDO. Wszelkie rozporządzanie oraz ich wykorzystywanie w całości lub części, kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie innym osobom bez jej zgody, może skutkować wystąpieniem z roszczeniami o odszkodowanie wg ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn: 04 lutego 1994 r. (Dz.U.Nr.24, Poz.83, Dz.U.Nr.44. Poz. 170 z późniejszymi zmianami)